Välkomna till Stallet Världens Musik!
Live! Intimt! Nära!

 Välkomna till Stallet Världens Musik!
Live! Intimt! Nära!

fredag 20 november 19.00
skivsläpp 

Ett möte mellan det barocka och den hälsingska folkmusiken

Livestream


Nu är det dags för barock-folk-bandet Lynx Ensemble...

att släppa sitt debutalbum Baroque Tales, med en releasekonsert på Stallet i Stockholm den 20 november!

Både albumet och konserten utgör en musikalisk färd till Sveriges nordostliga landskap Hälsingland. Över hela Sverige har en betydande del av den instrumentala folkmusiken sina rötter i det kontinentala Europas dansmusik från 1700-talet – men i Hälsingland har detta musikaliska formspråk bevarats på ett alldeles särskilt sätt. Alla melodier som valts till den här konserten kommer från 1800-talets spelmän men sättet de komponerats på antyder en tydlig tillbakablick till århundradet före. De långa, asymmetriska fraserna och virtuosa passagerna som grundar sig i kraftfulla basgångar är alla karaktärsdrag i den s.k. ”galanta stilen”. Musik från Hälsingland påminner därför verkligen om en ”ojämn pärla” - vilket är ursprunget till ordet ”barock”.

Arrangemangen i det här programmet ämnar betona denna oefterhärmliga egenskap genom att applicera de kompositionstekniker som brukades på 1700-talet. Trots att dessa dansmelodier har dokumenterats utan något ackompanjemang, berättar det harmoniska innehållet om en möjlig baslinje. Denna bas får sedan sitt eget liv och ur den uppenbarar sig en mångfald av stämmor. Dessa kan i sin tur arrangeras i valfri struktur: i dialog eller unisont, i parallell eller motsatt rörelse, som en fri polyfonisk fantasi med imitationer, eller i en kanon. Traditionella ackompanjemangstekniker såsom borduner, dubbelgrepp och parallella terser kan även de användas. Även om huvudmelodin ibland är fullständigt frånvarande så äventyras den aldrig. Avsikten var aldrig att återskapa en ”historiskt korrekt” framförandepraxis för svensk ”folk-barock”, utan snarare att frammana en fantasi där de redan glamorösa hälsingska melodierna kläs i guldtråd, så att de får skina i all sin prakt.

För att kunna åstadkomma detta så valdes en sättning med en blandning av traditionella svenska- och barockinstrument. En framstående generalbassektion bestående av cembalo (Avinoam Shalev) och barockcello (Nora Matthies) parades med tre diskantinstrument: fiol (Linnea Aall Campbell), nyckelharpa (Anna Gustavsson) och blockflöjter (Netta Huebscher). Kombinationen förde med sig ett samspel mellan olika musikaliska erfarenheter och spelstilar, som är själva essensen i Lynx Ensemble.

Netta Huebscher - blockflöjt
Linnea Aall Campbell - fiol
Anna Gustavsson - nyckelharpa
Leonor Palazzo - barockcello
Avinoam Shalev - cembalo


Konserten livestreamas utan publik via Stallets fb-sida https://www.facebook.com/stallet.folkmusik/ 
Vill ni stödja Stallets webbsändningar?
Swisha: 123 090 77 58
PayPal: https://www.paypal.me/stalletlive


LÄNKAR

http://lynxensemble.se 

Stallet Friends är Stallets scen för externa producenter/arrangörer inom folk & världsmusikgenren. Livestream

Missa inte!

Stallet till sjöss @Kulturfestivalen - Erika & Cecilia

Elaria Orchestra

Ahlberg, Ek & Roswall

Stallet till sjöss @Kulturfestivalen - Beat Company

             

NYHETSBREV